అసెంబ్లీ ఎన్నికలు - 2017

UTTAR PRADESH
403 / 403
Party Lead Won
SP+
0 54
BJP+
0 325
BSP
0 19
Others
0 5
PUNJAB
117 / 117
Party Lead Won
SAD+
0 18
CONG
0 77
AAP
0 20
Others
0 2
UTTRAKHAND
70 / 70
Party Lead Won
CONG
0 11
BJP
0 57
BSP
0 0
Others
0 2
GOA
40 / 40
Party Lead Won
BJP
0 13
CONG
0 17
AAP
0 0
Others
0 10
MANIPUR
60 / 60
Party Lead Won
CONG
0 28
BJP
0 21
NPF
0 4
Others
0 7